August 27th, 2015

Drozd

Адам Чарторыйский и другие на снимках Михаила Грейма.1. Портрет Адама Чарторыйского.
Portret Adama Czartoryskiego


Адам Казимир Чарторыйский (1732-1823), генеральный староста Подольской земли, генерал-лейтенант войск литовских, кавалер ордена Белого Орла, один из лидеров патриотов во время Великого Сейма, сын Августа Чарторыйского и Марии Синявской, женат на Изабелле Флемминг (1746-1835).

Описание в источнике:
Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego portret en trois quarts w lewo w ujęciu półpostaciowym Adama Kazimierza Czartoryskiego (1732-1823) generalnego starosty ziem podolskich, generała-lejtnanta wojsk litewskich, kawalera orderu Orła Białego, jednego z przywódców stronnictwa patriotycznego w czasie Sejmu Wielkiego, syna Augusta i Marii z Sieniawskich, ożenionego z Izabelą z Flemmingów (1746-1835). Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Michała Greima.

В 1870-х годах каменецкий фотомастер Михаил Грейм делал снимки живописных портретов, находящихся в его коллекции и в других городских собраниях. В 1879 году он передал фотографии в дар Антропологической комиссии Польской академии наук, где они хранятся до сих пор.

Портрет Чарторыйского добавлен в статью Дворцы Каменца-Подольского. Дворец Чарторыйских.

Collapse )