July 24th, 2015

Drozd

Присяга, установленная Каменецким магистратом для лиц, принимаемых в число Каменецких мещан. 1714 г.


Польские мещане в 1674 - 1696 гг.
Литография Яна Матейко. 1875 год.


Actum Cameneci in Podolia, feria quarta post festa solennia Sancti. Pentecosten proxima, anno 1714.

Przysięga mieszczanina nowego.


Ja, N., przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu, iż chce być wierny y posłuszny radzie tego miasta, ua ten czas y napotym będącey, we dnie y w nocy, taiemnic pospolityeh, a naywięcey które są miastn pożyteczne, nikomu nie zjawiać, a kto by się przeciwił panom raycom y pospolitemu dobremu y sprawiedliwości, takiemu nie chce pomagać, ale go poniżyć; y tego nie taić, y to wszystko czynić y pełnić, ku pożytku co należy y rozmnożeniu miasta;
a ieśliby kto co niesprawiedliwego o radzie mówił, temu, według możności moiey, chce się sprzeciwić; a gdzie by się nie mógł sprzeciwić y obronić, tedy, oświadczywszy, obiecuię to im powiedzieć; tak mi Panie Boże pomagay.


Collapse )